Widok na budynki obozu (koszarowe)

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
cieszynska
Zdjęcie zrobiono prawdopodobnie z nie istniejącego już wzgórza, na którym w latach 50tych stały olbrzymie reflektory i inne urządzenia rlok. Na wzgórzu tym znajdował sie amfiteatr. Po przeciwległej stronie ekspozycji stał obelisk, na którym miał być umieszczony orzeł w kajdanach. (kol. Ginowicz jak dotrzeć do zdjęć z tamtych lat)