płk mgr inż. Jerzy Balcerkowski
Przejął obowiązki od gen Peikerta z zadaniem dokończenia rozwiązania CSR i doprowadzenia do przejącia wszystkich obiektów przez Agencje Mienia Wojsskowego i władze miasta.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Marek Piekarczyk
Dodajmy promocja 1973 r.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Zmarł 08.04.2010 r. Cześć jego pamięci !