por.mar. Jerzy Czobodziński
Absolwent OSR z 1968, był oficerem Obserwacji Technicznej w 12 dywizjonie Trałowców Bazowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Tu z oficerami dywizjonu (drugi w I szeregu).