kmdr ppor. Stanisław Sprada
Absolwent OSR, ale z którego roku - 1965? Był oficerem radiolokacji w 12 dywizjonie trałowców bazowych, później przeszedł do korpusu oficerów politycznych. Po stosownych studiach - objął funkcję zastępcy dowódcy 12 dywizjonu trałowców bazowych - ds politycznych. Zdjęcie z 20.4.1979 roku.