Oficerowie radiolokacji.

KOMENTARZE DO ZDJCIA :
Tadeusz Dul
Od lewej: