Śp. mjr Eugeniusz Kopeć
Śp. mjr Eugeniusz Kopeć 2020-01-19 19 stycznia 2020 r. zmarł mjr mgr Eugeniusz Kopeć. Miał 75 lat. Oficer WOSR w Jeleniej Górze. Wspaniały sportowiec, wicemistrz uczelni wojskowych w podnoszeniu ciężarów, nauczyciel WF, trener sportowych pokoleń słuchaczy WOSR. Wykonawca wielu elementów metaloplastyki wystroju WOSR. Cześć Jego pamięci

KOMENTARZE DO ZDJCIA :
Tadeusz Dul
Rok 1970 . d lewj: pchor. Janusz Michalec, sier�anci Kope� i Aleksandrowicz, pchor. Tadeusz Dul - kibicuj� na zawodach pi�ki r�cznej.


KOMENTARZE DO ZDJCIA :
Tadeusz Dul
Przez całe swoje wojskowe życie służył w Jeleniej Górze w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Wspaniały sportowiec, wicemistrz uczelni wojskowych w podnoszeniu ciężarów, nauczyciel WF, trener sportowych pokoleń słuchaczy WOSR. Zamiłowany metaloplastyk, wykonawca wielu elementów wystroju WOSR. W "cywilu" wędkarz, działacz wędkarski, członek władz Związku. Cześć Jego pamięci