Przygotowanie do Święta Wojska Polskiego - 2017

2017-08-14

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia 2017 r. członkowie JSŻR Radar, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w obecności wiceprezydenta miasta Jeleniej Góry Piotra Paczóskiego przygotowali jeleniogórski pomnik "Wolność Krzyżami się Mierzy" do uroczystego odsłonięcia nowo umieszczonych tabliczek z nazwami pól bitewnych na których walczyli polscy żołnierze.

W tym roku w pomniku umieszczono ziemię z miejscowości:

  • Mołotków (dawne Austro-Węgry) - bitwa w 1914 r.
  • Driel (Holandia) - bitwa w 1944 r.

Ziemię, jak co roku, pobrali uczestnicy wizyt, wycieczek do miejsc związanych z walkami polskich żołnierzy.