śp. ppłk Józef Urbański - pogrzeb

2017-11-17

W dniu 14.11.2017 r. zmarł ppłk w st.spocz. Józef Urbański s. Michała.

Miał 86 lat (ur. 17.09.1931 r.)
Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1955 r.
Starszy wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 17 listopada 2017 r.
w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dziwiszowie.

Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy kościele.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!