Senioralia - 2017

2017-10-01

W dniach 30 września i 1 października 2017 r. obchodzone było w Jeleniej Górze po raz szósty święto seniorów „Senioralia 2017”.

Impreza rozpoczęła się tradycyjnym korowodem, który wyruszył ulicą 1 Maja. W tym roku pochód, w którym wzięło udział ok. 900 osób wyglądał szczególnie barwnie i radośnie. Każdy z uczestników został obdarowany przez organizatorów słonecznikiem.

Ideą „Senioraliów” było pokazanie dorobku artystycznego i dziedzictwa kultury regionalnej, integracja środowiska osób starszych i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu oraz doskonalenia własnych talentów i umiejętności.

W Senioraliach brali udział również seniorzy wojskowi. W korowodzie jechali bryczką mjr Kazimierz Kopaniarz oraz ppłk Czesław Mrożniewski.