Kalendarium wydarzeń

Forum Organizacji Pozarządowych - Kraków 2014

2014-10-19

W dniach 17 do 19 paźzdziernika 2014 r. odbyło się w Krakowie "V Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności Państwa - Kraków - 2014".

Stowarzyszenie "Radar" reprezentował płk Franciszek Michalik.

Tadeusz Krasowski - senior "Radaru"

2014-10-17

16 października 2014 r. odwiedziliśmy najstarszego wiekiem członka "Radaru" Tadeusza Krasowskiego.

śp. kpt. Włodzimierz Knyrek - pogrzeb

2014-10-16

13 października 2014 r., po ciężkiej chorobie zmarł w Jeleniej Górze były wieloletni dowódca pododdziałów w OSR i WOSR
śp. kpt. w st.spocz. Włodzimierz Knyrek
Miał 71 lat.

Zmarłego pożegnano 16 października 2014 r. na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze

Cześć Jego pamięci!

40 lat 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej (2014 r.)

2014-10-10

10 października 2014 r. we Wrocławiu uroczyście obchodzono 40 rocznicę sformowania 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Zebranie Radaru - październik 2014 r.

2014-10-08

8 października 2014 r. odbyło się comiesięczne zebranie "Radaru". Miało ono szczególny przebieg.

Inauguracja Roku Akademickiego w KPSW - 2014 r.

2014-10-06

6 października 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja siedemnastego roku akademickiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

śp. ppłk Marian Poczęty - pogrzeb

2014-09-20

17 września 2014 r. zmarł w Jeleniej Górze

ppłk w st. spocz. Marian Poczęty.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20.09.2014 r. na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze.

Miał 80 lat. Był członkiem JSŻR "Radar".

Cześć Jego pamięci.

Zebranie "Radaru" - wrzesień 2014

2014-09-03

W dniu 3 września 2014 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Radar poświęcone 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz podsumowaniu udziału ekipy Radaru w XVII Rodzinnym Rajdzie Gó©skim WP „Beskidy 2014”.

Spotkanie z rodziną śp. ppłka Eugeniusza Głowacza

2014-08-25

25 sierpnia 2014 r. w Domu Kombatanta w Jeleniej Górze oraz w foier Jeleniogórskiego Teatru odbyło się spotkanie z rodziną śp. ppłka Eugeniusza Głowacza.

płk Michał Sumisławski - 90 rocznica urodzin

2014-08-22

22 sierpnia 2014r. płk Michał Sumisławski świętował piękną, okrągłą 90 rocznicę urodzin.