Komunikaty

Śp. mjr Janusz WALEWSKI - pogrzeb

2023-01-16 06:09

14 stycznia 2023 r. zmarł w Jeleniej Górze, w wieku 76 lat, 
mjr Janusz WALEWSKI

Pogrzeb odbędzie się w środę 18 stycznia o godz. 13:30
na starym cmentarzu w Jeleniej Górze. 

Część Jego pamięci!

Śp. ppłk Adolf GĄTARZ - pogrzeb

2022-12-15 12:00

5 grudnia 2022 r. zmarł w wieku 87 lat
ppłk Adolf GĄTARZ

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 grudnia 2022 r. o godz. 12:30
na NOWYM cmentarzu w Jeleniej Górze.  

 

Kalendarium

Śp. ppłk Antoni KULIG - pogrzeb

2023-03-10 02:20

2 marca 2023 r. zmarł w wieku 91 lat 
ppłk Antoni KULIG 

Były wykładowca wychowaania fizycznego
w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej

Zebranie Radaru luty 2023

2023-02-28 12:00

28 lutego 2023 r. odbyło się zebranie członków Radaru.