Komunikaty

Święto Wojska Polskiego w Jeleniej Górze - 2023 r.

2023-08-12 12:00

Oficjalne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Jeleniej Górze rozpoczną się 15 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 odsłonięciem tablicy z nazwą Plac ks. płk. Andrzeja Bokieja.

Śp. ppłk Andrzej RADOMSKI - pogrzeb

2023-08-02 12:42

1 sierpnia 2023 r. zmarł w wieku 81 lat

ppłk w st.spocz. Andrzej RADOMSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej - promocja 1964 r.
Długoletni wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 5 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00
na starym cmentarzu w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci

Kalendarium

płk Zdzisław SZCZEPANOWSKI - pogrzeb

2024-04-18 10:01

13 kwietnia 2024 r. zmarł
płk w st. spocz. Zdzisław SZCZEPANOWSKI

Uroczytości pogrzebowe odbyły się 18 kwietnia 2024 r. 
na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci!

ppłk Jerzy TURBIŃSKI - pogrzeb

2024-04-18 09:58

11 kwietnia 2024 r. zmarł w wieku 89 lat
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

ppłk Jerzy TURBIŃSKI

Przez wiele lat pełnił służbę w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.