Śp. ppłk Jan Walkowiak - pogrzeb

2021-01-05

27 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 70 lat
ppłk w st.spocz. dr Jan Walkowiak

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (promocja 1973).
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalność pedagogika wojskowa).

Były dowódca pododdziałów szkolnych oraz nauczyciel akademicki w WOSR.

Pogrzeb odbyl się 5 stycznia 2021 r.
na starym (parafialnym) cmentarzu w Jeleniej Górze-Cieplicach.

Cześć Jego pamięci.

 

Zmarłego pożegnał, w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych byłego jeleniogórskiego garnizonu, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” i członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, plk w st.spocz. Franciszek Michalik.