Śp. mjr Krzysztof Karp - pogrzeb

2021-03-11 11:25

9 marca 2021 r. zmarł w wieku 60 lat
mjr Krzysztof KARP

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1983 r.

Uroczystości pogrzebowe odbęda się
w czwartek 18 marca 2021 r. o godz. 11:00
na STARYM cmentarzu w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci.