Śp. ppłk Zenon SZUKAŁA

2021-04-29 06:43

21 kwietnia 2021 r. zmarł
ppłk w stanie spocz. Zenon SZUKAŁA.

Miał 93 lata.

W latach 1961-1988 był wykładowcą w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Cześć Jego pamięci.

 

 

Ppłk Zenon Szukała
urodził się 21 marca 1928 roku w Szamotułach w Wielkopolsce.


• Ojciec Władysław był z zawodu kupcem. Matka Teodora zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowywaniem czwórki dzieci. Siedmioletnią Szkołę Podstawową oraz dwuletnie Gimnazjum Ogólnokształcące ukończył w 1947 roku w Obornikach Wielkopolskich.
• W 1950 roku ukończył 3–letnie Technikum Elektryczne w Poznaniu uzyskując tytuł technika elektryka.
• W 1954 roku ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej i uzyskał dyplom inżyniera elektryka. W czasie studiów podlegał 4-letniemu Studium Wojskowemu, dlatego też po jego zakończeniu został mianowany podporucznikiem rezerwy.
• Po ukończeniu studiów – na mocy obowiązujących wówczas przepisów pracy – został skierowany nakazem pracy do Zakładu Energetycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Pracował na stanowisku kierownika sekcji wysokich napięć.
• W 1960 roku przez rok pracował w Wojewódzkim Zrzeszeniu Kin w Zielonej Górze na stanowisku inspektora nadzoru.
• W kwietniu 1961 roku został powołany do odbycia okresowej służby wojskowej w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Otrzymał stanowisko wykładowcy w Cyklu Elektro-radiotechnicznym. W trakcie odbywania służby okresowej otrzymał propozycję pozostania w wojsku w służbie zawodowej. Propozycję przyjął i został powołany do zawodowej służby wojskowej na etat wykładowcy w OSR.
• W 1979 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Filozoficzno–Historycznym i uzyskał tytuł magistra pedagogiki.
• Za osiągnięcia w służbie został wyróżniony m.in.
       • „Medalem 40-lecia PRL”;
       • brązowym, srebrnym i złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
       • brązowym i srebrnym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”;
       • Srebrnym Krzyżem Zasługi;
       • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

• Zawodową służbę wojskową zakończył 25 marca 1988 roku w stopniu podpułkownika.