Śp. ppłk Andrzej GORZAŁCZYŃSKI - pogrzeb

2021-10-01 12:00

26 września 2021 r. zmarł po długiej, ciężkiej chorobie, w wieku 69 lat
ppłk dypl. w st.spocz. Andrzej GORZAŁCZYŃSKI.

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1977 r.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 30 września 2021 r.
na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

Zmarłego w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnał płk w st.spocz. Franciszek Michalik.

W imieniu mieszkańców Jeleniej Góry, 
zmarłego pożegnał Zdzisław Ciechanowski - członek Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członek Miejskiej Rady Seniorów.

W ceremonii pogrzebowej brała udział m.in. delegacja żołnierzy
3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Asystę honorową wystawili oficerowie, członkowie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Cześć Jego pamięci.

 

  +++++++++

Ppłk dypl. Andrzej Waldemar Gorzałczyński

urodził się 69 lat temu, 29 maja 1952 roku, w Opocznie, w województwie łódzkim,
jako syn Zofii i Stanisława.

• Dorastał w rodzinnym domu w Tomaszowie Mazowieckim. Miał dwie siostry Wandę i Annę.
• W Tomaszowie Mazowieckim skończył w roku 1972 – II Liceum Ogólnokształcące.
• 27 lipca 1972 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej jako elew
w 18. Kołobrzeskim Batalionie Powietrzno-Desantowym.
• W 1973 roku został podchorążym Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
W trakcie studiów, w 1975 roku, zawarł związek małżeński z Janiną Denis.
• W dniu 29 sierpnia 1977 roku, po ukończeniu studiów, uzyskał tytuł inżyniera-dowódcy wojsk radiotechnicznych w specjalności „Walka radioelektroniczna”. Został promowany na pierwszy
stopień oficerski. Został podporucznikiem.
• Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu podchorążych WOSR.
Po dwóch latach został dowódcą kompanii.
• Był instruktorem Jeleniogórskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.
• W 1982 roku został wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”.
• W 1984 roku został skierowany na studia do Wojskowej Akademii Dowódczo-Sztabowej Wojsk Obrony Powietrznej w Kalininie (obecnie Twer) w Związku Radzieckim. Po dwóch latach studiów uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.
Został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu - zastępcy dowódcy, a następnie pełnił obowiązki dowódcy 28. batalionu radiotechnicznego w Gryficach. W Gryficach służył do roku 1989.
• Powrócił do Jeleniej Góry. Odbył praktykę na stanowisku zastępcy komendanta WOSR ds. liniowych, a następnie został nauczycielem akademickim - starszym wykładowcą w Katedrze Taktyki Rodzajów Wojsk.
• 27 czerwca 1997 r. ukończył w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie „Podyplomowy Kurs Przeszkolenia Operacyjnego Oficerów Stanowisk Dowodzenia WLOP ”.
• Od grudnia 1997 roku był Szefem Wydziału Operacyjnego Ośrodka Dowodzenia 3. Korpusu Obrony Powietrznej.
• W związku z reorganizacją i redukcją Sił Zbrojnych został z dniem 31 października 1999 roku zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
• Za swą działalność służbową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany w tym medalami za „Zasługi dla Obronności Kraju” oraz medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

• Jako emeryt pracował m.in. w zakładach w Jeleniej Górze oraz Zgorzelcu.
W latach 2001-2007 był specjalistą ds. Obrony Cywilnej w „ZETO” w Jeleniej Górze.
Od 2007 roku był członkiem Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.