Śp. mjr Zdzisław GĘBALA - pogrzeb

2022-01-03 06:38

22 grudnia 2021 r. zmarł w wieku 93 lat
mjr Zdzisław GĘBALA

Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze (promocja 1950 r.).

Został pochowany w grobie rodzinnym na nowym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze
przy ul. Sudeckiej (sektor 32, rząd 18, nr 6)

+++++++++++

• Zdzisław Gębala urodził się 16 stycznia 1928 roku na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich Polski, w miejscowości Tomaszewicze w województwie stanisławowskim (w 1962 r. zmieniono nazwę miasta Stanisławów na Iwano-Frankiwsk).
• Wychowywał się w Stanisławowie, gdzie pracował Jego ojciec. Do czasu wybuchu II wojny światowej uczył się w szkole podstawowej. Po zajęciu we wrześniu 1939 r. przez Związek Radziecki Stanisławowa polska szkoła została zlikwidowana, a w jej miejsce utworzona została radziecka szkoła 10-letnia.
• W 1941 roku, po dwóch latach nauki, rozpoczęła się okupacja niemiecka i Zdzisław musiał przerwać naukę. Dalszą naukę podjął dopiero po zakończeniu wojny.
• Rodzina w ramach repatriacji przeniosła się na Ziemie Zachodnie do Dębna Lubuskiego.
• W 1948 roku Zdzisław ukończył naukę w gimnazjum i ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej jako podchorąży w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze.
• Szkołę Oficerską ukończył w 1950 roku w stopniu podporucznika.
• Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu moździerzy 82 mm w 1. Praskiem Pułku Piechoty w Warszawie.
• W 1951 roku został skierowany na Kurs Oficerów Łączności Specjalnej w Wesołej. Po kursie został wyznaczony na stanowisko w sztabie Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Prowadził również zajęcia z podchorążymi.
• W trakcie służby uzupełniał wykształcenie m.in. na wieczorowych kursach dla dorosłych.
• Ukończył Kurs Oficerów Sztabów Lotniczych.

• W 1961 roku został wyznaczony na stanowisko pomocnika Szefa Wydziału Ogólnego ds. łączności specjalnej w Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• W ramach swoich dodatkowych obowiązków szkolił kadrę, podchorążych i słuchaczy kursów z zakresu biurowości i tajnego dowodzenia.
• Zawodową służbę wojskową zakończył w 1979 roku w stopniu majora.

Był jednym z założycieli Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze i Honorowym Prezesem jeleniogórskiego Koła.

• Za swe zaangażowanie w realizację zadań służbowych był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych i władze państwowe.
• Otrzymał między innymi Brązowy i Srebrny „Medal za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Brązowy, Srebrny i Złoty „Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
• Został również odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”

Najwyższym, najważniejszym Jego odznaczeniem jest:
„Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.