Śp. mjr Wiktor Leśniewski - pogrzeb

2022-01-01 12:00

23 grudnia 2021 r. zmarł w wielu 77 lat
mjr Wiktor LEŚNIEWSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1966 r.

Przez długie lata był kierownikiem warsztatów szkolnych w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Jeleniej Górze Cieplicach.

Cześć Jego pamięci