Śp. ppłk Władysław PTASZKOWSKI

2022-01-10 07:06

1 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 81 lat
ppłk Władysław PTASZKOWSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
Nauczyciel akademicki w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Pochowany został na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.
(sektor 24, rząd 2, numer 16)

Zmarłego pożegnał w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych WOSR, członków  Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”
oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
płk Franciszek Michalik

Cześć Jego pamięci.

 ++++++++++


• Władysław Ptaszkowski urodził się się 7 listopada 1941 roku w miejscowości Ptaszkowa w Beskidzie Niskim, niedaleko Nowego Sącza.
• W 1960 roku ukończył w pobliskim Grybowie Liceum Ogólnokształcące.
• W 1961 r. rozpoczął służbę wojskową jako kandydat na żołnierza zawodowego. Został podchorążym Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Ukończył ją w 1963 r.
• Został oficerem. Pozostał w szkole. Służył w służbach technicznych. Utrzymywał w sprawności sprzęt radiolokacyjny. Następnie został wyznaczony na stanowisko wykładowcy. Uczył słuchaczy szkoły (podchorążych, kadetów, słuchaczy kursów) budowy i eksploatacji stacji radiolokacyjnych.
• Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
• W 1977 roku uzyskał tytuł inżyniera, a 3 lata później tj. w roku 1980 tytuł magistra inżyniera.
• Przez rok, od września 1982 roku do września 1983 r., szkolił na terenie Libii oficerów armii libijskiej przygotowując ich do eksploatacji i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnych. Libia w tym czasie zakupiła produkowane w Polsce, polskiej konstrukcji, stacje radiolokacyjne.
• Przez całe swoje wojskowe życie był związany z Jelenią Górą.

• W 1998 roku, w związku z osiągnięciem wieku 57 lat, został zgodnie z pragmatyką wojskową, zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stopniu podpułkownika do rezerwy. Został emerytem.
• Na emeryturze pracował w jeleniogórskiej firmie „Polkopier”.

• Za swe zaangażowanie w realizację zadań służbowych w zakresie umacniania obronności kraju był przez przełożonych i władze państwowe wielokrotnie wyróżniany.
• Otrzymał między innymi medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
• W 1978 roku został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, a po 10 latach w 1988 r. „Złotym Krzyżem Zasługi”.