Walne Zebranie Członków JSŻR Radar

2022-09-30 16:00

Jelenia Góra, 30 września 2022 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 17 Statutu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się 20 października (czwartek) 2022 r.
• o godz. 15:45 - w pierwszym terminie
• o godz. 16:00 - w drugim terminie
w sali konferencyjnej Biblioteki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.
Walne Zebranie Członków odbyte w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków czynnych Stowarzyszenia.
Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej
1/4 ogółu członków czynnych Stowarzyszenia i uchwały podjęte w drugim terminie będą
ważne i obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie i powitanie uczestników Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2021 r..
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
8. Przedstawienie Programu Działania na następny okres.
9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań, programu działania i innych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Zebrania.

Otrzymują: członkowie Stowarzyszenia

Za Zarząd Stowarzyszenia
Marek Gołębiowski