Śp. mjr Stanisław SKORUPSKI - pogrzeb

2022-10-26 10:50

26 października 2022 r. zmarł w wieku 65 lat
mjr Stanisław SKORUPSKI

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1981 r.

26 października 2022 r. zmarł w wieku 65 lat

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 29 października 2022 r.

o godz.11:00 na STARYM cmentarzu w Jeleniej Górze

Cześć Jego pamięci!