Śp. mjr Stanisław SKORUPSKI - pogrzeb

2022-10-30 12:00

26 października 2022 r. zmarł w wieku 65 lat
mjr Stanisław SKORUPSKI

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1981 r.

Cześć Jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 października 2022 r.
na STARYM cmentarzu w Jeleniej Górze (sektor 39, rząd 6, nr 11).

Asystę honorową wystawili: płk Marek Gołębiowski, płk Franciszek Michalik, ppłk Wawrzyniec Pióro, mjr Kazimierz Kopaniarz, kpt. Jan Bielski. 

Zmarłego pożegnał, w imieniu żołnierzy i pracowników Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" oraz członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk Franciszek Michalik. 

+++++++

Stanisław Michał Skorupski syn Antoniego i Wandy
urodził się 65 lat temu (6 października 1957 r.) w Małopolsce, nad Dunajcem, w Czchowie.

• Jego rodzice byli nauczycielami.

• Szkołę podstawową ukończył w Czchowie.
• Do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika uczęszczał w Brzesku.
• Po ukończeniu liceum w 1976 roku przez niespełna rok pracował w Urzędzie Gminy.
• Służbę wojskową rozpoczął 19 września 1977 r. jako podchorąży – student Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• Po ukończeniu studiów, w 1981 roku, otrzymał dyplom inżyniera-dowódcy w specjalności rozpoznanie radioelektroniczne.
• Został mianowany podporucznikiem i powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
• Do 1987 roku był dowódcą plutonu podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
• W 1985 r. został mianowany porucznikiem.
• W 1987 roku został wyznaczony na stanowisko instruktora w batalionie zabezpieczenia i obsługi.
• W 1988 r. został mianowany kapitanem.
• W latach 1988-1990 był zastępcą dowódcy batalionu podchorążych.
• Od kwietnia 1990 roku był kierownikiem Klubu Garnizonowego w Jeleniej Górze.
• W 1991 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał dyplom magistra.
• W tym też roku ukończył w Łodzi kurs „Metodyki tworzenia i wykorzystania telewizyjnego komunikatu dydaktycznego”.
• W roku 1993 został awansowany do stopnia majora.
• W związku reorganizacją Sił Zbrojnych RP został w dniu 30 kwietnia 2005 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
• Jego ostatnim stanowiskiem służbowym było stanowisko specjalisty wydziału operacyjnego w Dowództwie 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu.

• Za swe zasługi był wielokrotnie wyróżniany, w tym przez Ministra Obrony Narodowej Medalami:
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


• Za działalność społeczną otrzymał m.in.:
      • Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
      • Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.


Był członkiem-założycielem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”.

• Po przejściu na emeryturę pracował, do 2022 roku, w Zdrojowym Teatrze Animacji
w Jeleniej Górze – Cieplicach.

• Zmarł po ciężkiej nieuleczalnej chorobie.