Śp. st.chor.szt. Jan BRZOZOWSKI - pogrzeb

2022-11-10 10:25

W dniu 4 listopada 2022 r. zmarł w wieku 93 lat,
st. chor. szt. Jan BRZOZOWSKI.

Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 listopada 2022 r. na Starym Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (został pochowany w grobie rodzinnym sektor 44, rząd 3, nr 36).

W czasie ceremoni pogrzebowej asystę honorową stanowili:
płk Franciszek Michalik, ppłk Czesław Mrożniewski, mjr Henryk Erentraut
oraz mjr Kazimierz Kopaniarz. 

Zmarłego pożegnał, w imieniu byłych żołnierzy garnizonu oraz członków
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Prezes Zarządu Rejonowego
 w Jeleniej Górze mjr Kazimierz Kopaniarz. 

 

St. chor. szt. Jan Brzozowski syn Michała i Józefy z domu Kępińska
urodził się 17 grudnia 1929 roku w miejscowości Trębaczew (pow. Rawa Mazowiecka)

• Szkołę Podstawową rozpoczął w 1936 roku i ukończył ją w roku 1943.
• W 1944 roku rozpoczął w Mogielnicy koło Warszawy naukę w zawodzie szewsko – cholewkarskim.
• W 1946 roku przeniósł się do Warszawy i tam kontynuował naukę w zawodzie.
• W 1949 roku wykonał obuwie dla aktorów biorących udział w operze Straszny Dwór, granej w kinie Roma w Warszawie.
• 18 maja 1950 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i skierowany do szkoły podoficerskiej.
• Od 1 października 1952 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w stopniu plutonowego.
• Na początku służby wojskowej służył w jednostce wojsk wewnętrznych chroniącej kopalnię uranu w Kowarach.
• Rozpoczął też naukę zawodu zbiorowego żywienia w wojsku.
• W latach 1962 – 1967 uczył się w Technikum Ekonomicznym w Jeleniej Górze.
• W 1967 r. po rozwiązaniu jego jednostki wojskowej został przeniesiony do Łodzi, do Służby Żywnościowej w Klubie Garnizonowym.
• W latach 1973 – 1976 służył w miesiącach letnich w Sezonowym Nieetatowym Domu Wypoczynkowym (SNDW) w Ustce.
• Po 32 latach służby w mundurze dalej pracował w jednostkach wojskowych jako pracownik cywilny.
• W resorcie obrony narodowej przesłużył i przepracował łącznie 52 lata.
• Za działalność służbową był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
• Do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wstąpił 1 sierpnia 1982 roku.
• Podczas VIII Zjazdu Rejonowego został wybrany na stanowisko skarbnika Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP.
• Za działalność w Związku był wielokrotnie wyróżniany dyplomami uznania.
• W 2006 roku został wyróżniony złotą odznaką związkową.
• Dyplom od Prezesa Zarządu Głównego otrzymał w czerwcu 2010 r.
• W roku 2011 został wyróżniony Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP.
• W kolejnych latach wyróżniany był Srebrnym, Złotym oraz Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
• Odznaczony został również Komandorią Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.