Śp. st.chor.szt. Józef WĄSIK

2022-10-21 12:00

14 października 2022 r. zmarł w wieku 66 lat
st.chor.szt. Józef WĄSIK

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 października 2022 r.
na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze

Cześć Jego pamięci!

W imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” i członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zmarłego pożegnał płk Franciszek Michalik.

 

+++++++++++++++

Józef WĄSIK

ur. się 66 lat temu (12 lutego 1956 r.) w m. Marianówka w woj. lubelskim,
powiat Kraśnik, gmina Wilkołaz.


• W 1974 r. ukończył w Lublinie zasadniczą szkołę zawodową i został powołany do odbycia służby wojskowej jako kandydat do zawodowej służby wojskowej. Został kadetem w Szkole Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze.

• Po trzech latach nauki, w 1977 r. został mianowany młodszym chorążym i skierowany do służby na lotnisku w Świdwinie.
• W tym też roku zawarł związek małżeński z Danutą.

• Od 1980 roku, aż do emerytury służył w Jeleniej Górze w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Początkowo jako dowódca plutonu, a później jako kierownik tajnej kancelarii.

• Był wielokrotnie wyróżniany w tym medalami: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

• 31 sierpnia 1996 r., w związku z reorganizacją Sił Zbrojnych, został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Został emerytem.