Śp. Władysław STASIENKO - pogrzeb

2022-11-24 05:51

22 listopada 2022 r. zmarł w wieku 84 lat 
Władysław STASIENKO

Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry

Członek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar"

Pogrzeb odbędzie się w piątek 25 listopada 2022 r. o godz. 12:30

na Starym Cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze

Cześć Jego pamięci!