Śp. ppłk Adolf GĄTARZ - pogrzeb

2022-12-15 12:00

5 grudnia 2022 r. zmarł w wieku 87 lat
ppłk Adolf GĄTARZ

Był wykładowcą w Cyklu Podstaw Radiolokacji
Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej

Pogrzeb odbędzie się w sobotę
17 grudnia 2022 r. o godz. 12:30
na NOWYM cmentarzu w Jeleniej Górze.