Spotkanie Noworoczne "Radaru" - 2023 r.

2023-01-24 12:00

24 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej hotelu "Fenix" w Jeleniej Górze odbyło się Spotkanie Noworoczne "Radaru".

Głównym punktem spotkania było przypomnienie ubiegłorocznych wydarzeń, w których brali udział członkowie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" - pokaz multimedialny.

Gośćmi Spotkania byli m.in.: 

  • - Prezydent Miasta Jerzy Łużniak;
  • - Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniaj Góry Wojciech Chadży;
  • - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze mjr Kazimierz Kopaniarz;
  • - Prezes jeleniogórskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Zdzisław Ratajski;
  • - Honorowy Prezes Prezes jeleniogórskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Edward Basałygo;
  • - wiceprezes Oddziału PTTK Sudety Zachodnie Andrzej Mateusiak;
  • - wicedyrektor Muzeum Karkonoskiego Aneta Sikora;  
  • - Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze Stanisław Dziedzic.  

 

W trakcie spotkania wręczono podziękowania za współpracę i duże zaangażowanie w działalności na rzecz środowiska byłych żołnierzy garnizonu.

Kolejnym wydarzeniem było wręczenie gratulacji i życzeń Jubilatom, którzy w 2023 roku ukończą 65, 70, 75 oraz 80 lat życia. 

Spotkanie zakończono rozmowami przy biesiadnym stole.   

 

 

 

 

 

  •