Śp. kpt. Cezary BŁAŻYŃSKI - pogrzeb

2023-02-06 09:45

6 lutego 2023 r. zmarł w wieku 67 lat

kpt. Cezary BŁAŻYŃSKI

Pogrzeb odbędzie się 8 lutego 2023 r.
o godz. 13:30 na NOWYM cmentarzu w Jeleniej Górze.

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1981 r. 

Służył w jednostce wojskowej rozpoznania radioelektronicznego w Dłużynie.

Cześć Jego pamięci