Śp. kpt. Tadeusz ZACHAREK - pogrzeb

2023-02-27 05:42

17 stycznia 2023 r. zmarł w Jeleniej Górze
kpt. w st.spocz. Tadeusz ZACHAREK

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1969 r.
Pochowany został we Wrocławiu.

Cześć Jego pamięci.