Walne Zebranie Członków JSŻR RADAR - 2023 R

2023-02-25 12:00

Jelenia Góra, 25 lutego 2023 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 17 Statutu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków odbędzie się 14 marca (wtorek) 2023 r.

o godz. 15:30 - w pierwszym terminie
o godz. 15:45 - w drugim terminie

w sali Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 blok 3

Walne Zebranie Członków odbyte w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków czynnych Stowarzyszenia.
Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej
1/4 ogółu członków czynnych Stowarzyszenia i uchwały podjęte w drugim terminie będą
ważne i obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia.
8. Przedstawienie Programu Działania na następną kadencję.
9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia na następna kadencję.
10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań, programu działania i innych.
11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia: Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.

Otrzymują: członkowie Stowarzyszenia

Za Zarząd Stowarzyszenia
Marek Gołębiowski