Śp. ppłk Andrzej RADOMSKI - pogrzeb

2023-08-02 12:42

1 sierpnia 2023 r. zmarł w wieku 81 lat
ppłk w st.spocz. Andrzej RADOMSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej - promocja 1964 r.

Długoletni wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 5 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00
na starym cmentarzu w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci