Ppłk Andrzej RADOMSKI - pogrzeb

2023-08-06 06:44

1 sierpnia 2023 r. zmarł w wieku 81 lat
ppłk w st.spocz. Andrzej RADOMSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej - promocja 1964 r.
Długoletni wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 sierpnia 2023 r. 
na starym cmentarzu w Jeleniej Górze.
Został pochowany w grobie rodzinnym (kwatera 31, rząd 7, nr 35).

Asystę honorową stanowili: płk Marek Gołębiowski, płk Franciszek Michalik, ppłk Antoni Bracławski, ppłk Wojciech Witczak.

Zmarłego w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych „Szkoły pod Jeleniami”,
członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”
oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnał płk w st.spocz. Franciszek Michalik.

*************

Andrzej Radomski s. Michała urodził się 9 lipca 1942 r. na Mazowszu w miejscowości Wiśniewo, niedaleko Mławy.

• Po ukończeniu w 1959 r. Liceum Ogólnokształcącego pracował w szkole podstawowej jako nauczyciel.
• 11 października 1962 r., w wieku 20 lat, został powołany do odbycia służby wojskowej jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• Po dwóch latach nauki, w 1964 r., otrzymał tytuł technika radiokomunikacji, został mianowany podporucznikiem i skierowany do zawodowej służby wojskowej w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
• Początkowo pełnił służbę na stanowisku „dowódca stacji radiolokacyjnej – instruktor w Cyklu Sprzętu Radiolokacyjnego”.
• W 1965 roku, przez dwa miesiące, był słuchaczem Centralnego Oficerskiego Kursu Wojsk Radiotechnicznych w Związku Radzieckim.
• Od 1967 r. był kierownikiem laboratorium, a następnie starszym instruktorem w Cyklu Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia.
• W 1972 r. został wyznaczony na stanowisko wykładowcy w Cyklu Sprzętu Radiolokacyjnego.
• W 1973 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej i otrzymał dyplom inżyniera elektryka.
• W 1977 r. ukończył na terenie Związku Radzieckiego kurs przeszkolenia specjalistycznego w zakresie budowy, eksploatacji i bojowego wykorzystania stacji radiolokacyjnej typu PRW-13.
• W 1980 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu – został magistrem elektrotechniki w specjalności nauczycielskiej.
• W czasie służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany m.in. medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
• W 1986 r. otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”.

• W 1996 roku, po 34 latach służby, został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.