Sp. płk Stanisław SŁOTWIŃSKI - pogrzeb

2023-09-11 03:25

10 września 2023 r. zmarł w wieku 72 lat
płk Stanisław SŁOTWIŃSKI

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej - promocja 1975.

Były dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu i były szef Wojsk Radiotechnicznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 14 września 2023 r.

o godz. 11:00 w m. Pęgów
(gmina Oborniki Śląskie).

Cześć Jego pamięci!

Link do artykułu 1

Link do artukułu 2