Śp. ppłk Zenon PANEK - pogrzeb

2023-10-22 01:10

21 października 2023 r. zmarł w wieku 83 lat

ppłk Zenon PANEK

Absolwent Wojskowej Akademi Technicznej.
Wieloletni wykładowca Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 października 2023 r.
o godz. 13:30
na STARYM cmentarzu w Jeleniej Górze

Cześć Jego pamięci.