Grupa Inicjatywna

2002-02-02

2 lutego 2002 r.

Z inicjatywy Komendanta Centrum Szkolenia Radioelektronicznego gen. bryg. Bronisława Peikerta powołana została grupa inicjatywna do utworzenia organizacji typu NGO (organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization).
W jej skład weszli:
płk w st.spocz. Józef Piekarczyk (przewodniczący zespołu),
płk Jerzy Górski,
płk rez. Bronisław Marcinkowski,
płk rez. Franciszek Mroczko,
ppłk Janusz Górecki,
ppłk Kazimierz Stąpór,
st.chor.sztab. rez. Jan Ginowicz.

Grupa ta odbyła 11 zebrań, na których wypracowano koncepcję utworzenia Stowarzyszenia, jego nazwę, projektu statutu oraz przeprowadzenia zebrania założycielskiego.