Zebranie Założycielskie

2002-04-05

Odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyło 59 osób. Postanowiono o zawiązaniu z dniem 5.04.2002 r. stowarzyszenia, którego pełna nazwa brzmi: Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar".
Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
- przyjęcia statutu Stowarzyszenia;
- powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia w osobach:
płk Jerzy Górski, ppłk Janusz Górecki, płk w st. spocz. Józef Piekarczyk
- wyboru tymczasowych władz Stowarzyszenia.