Wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia

2002-04-11

11 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej złożono wniosek
o zarejestrowanie Stowarzyszenia oraz wniosek o przyspieszenie procedury rejestracyjnej. W akcie tym uczestniczyli:
płk w st.spocz. Józef Piekarczyk,
płk Jerzy Górski,
ppłk Janusz Górecki,
ppłk Kazimierz Stąpór.