Nazwy ulic w koszarach

2002-05-10

Komendant Centrum Szkolenia Radiolektronicznego gen. bryg. Bronisław Peikert doprowadził do realizacji uchwały Zebrania Założycielskiego i ulice koszarowe otrzymały swoje nazwy. Uroczyste odsłonięcie ulicy o nazwie "Kadetów" odbyło się 10 maja 2002 r. w obecności uczestników III Zjazdu Pierwszych Absolwentów Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych. Aktu odsłonięcia tej tablicy dokonał pierwszy Komendant SCH WRt
ppłk w st.spocz. Zbigniew Grabski.