Wojskowe Biuro Emerytalne - Zielona Góra

2002-10-24

24 października 2002 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem Wojskowego Biura Emerytalnego w Zielonej Górze płk. Ryszardem Czarnieckim.
Omówiono zasady współpracy oraz korzystania z funduszu socjalnego.