Skansen Uzbrojenia WP

2003-06-20

czerwiec 2003 r.

Zawiązał się Komitet Rozbudowy Skansenu Uzbrojenia WP przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze. Celem Komitetu jest doprowadzenie do zorganizowania stałej ekspozycji sprzętu radiolokacyjnego na terenie skansenu.
Przewodnictwo nad komitetem objął gen. Bronisław Peikert.