Bitwa pod Lenino

2003-10-11

sobota, 11 października 2003 r.

Z inicjatywy kolegów ze Związku Żołnierzy LWP w Skansenie Uzbrojenia WP przy
ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość upamiętniająca bitwę pod Lenino.
W uroczystości tej wziął udział minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński.
Natomiast w godzinach popołudniowych na terenie CSR odbyła się wspólna biesiada przy orkiestrze członków Stowarzyszenia Radar i ZŻ LWP.
Biesiadę zorganizowali koledzy Janusz Górecki i Jerzy Górski.