Walne Zebranie Członków - 2005 r.

2005-01-13

Zakończyła się 3 letnia kadencja władz Stowarzyszenia. 13 stycznia 2005 r. na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków przybyli między innymi:
prezydent Miasta Jeleniej Góry Józef Kusiak,
gen. bryg. Zbigniew Janoś oraz
gen. bryg. Andrzej Kaczyński.

Prezes Stowarzyszenia płk Józef Piekarczyk zrezygnował z ponownego kandydowania na ten urząd. Nowym Prezesem wybrany został ppłk mgr inż. Janusz Górecki, wieloletni dowódca Batalionu Podchorążych WOSR, zaś Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie ppłk. dr. inż. Tadeusza Lewandowskiego.
W czasie zebrania wszyscy uczestnicy otrzymali kolejne wydanie radarowego Biuletynu. Sponsorem tego wydania były Jeleniogórskie Zakłady Optyczne.