śp. mjr Stanisław Sadowski - pogrzeb

2016-11-16 10:56

16 listopada 2016 r. zmarł w Jeleniej Górze, po długotrwałej chorobie,
mjr rez. mgr inż. Stanisław Sadowski.

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1980 r.

Cześć Jego pamięci.


Pogrzeb odbędzie się

w sobotę (19 listopada) o godz. 12:00
na nowym cmentarzu w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej