śp. ppłk Józef Urbański - pogrzeb

2017-11-16 23:53

W dniu 14.11.2017 r. zmarł ppłk w st.spocz. Józef Urbański s. Michała.

Miał 86 lat (ur. 17.09.1931 r.)
Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1955 r.
Starszy wykładowca Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
w piątek 17 listopada 2017 r o godzinie 11:00
w kościele w Dziwiszowie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!