Śp. ppłk Henryk Kuczkowski - pogrzeb

2019-02-20

15 lutego 2019 r. zmarł ppłk w st.spocz. Henryk Kuczkowski.

Miał 85 lat.

Pożegnanie zmarłego odbędzie się 22 lutego 2019 r. na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze o godz.13:00.

  • Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1959 r.
  • W latach 1960-1978 pełnił służbę na stanowiskach dydaktycznych w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej i Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
  • W latach 1979 - 1990 r. pełnił służbę w Zarządzie Wojewódzkim (w Jeleniej Górze) Ligi Obrony Kraju (w 1990 r. jako dyrektor biura Zarządu).
  • W 1990 roku zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
Cześć Jego pamięci.