Walne Zebranie Członków - 2019 r. - zawiadomienie

2019-02-24

Jelenia Góra, 24 lutego 2019 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 17 Statutu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków odbędzie się 12 marca (wtorek) 2019 r.

  • o godz. 15:45 - w pierwszym terminie
  • o godz. 16:15 - w drugim terminie

w sali konferencyjnej Biblioteki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.
Walne Zebranie Członków odbyte w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności
ponad połowy członków czynnych Stowarzyszenia.
Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej
1/4 ogółu członków czynnych Stowarzyszenia i uchwały podjęte w drugim terminie będą
ważne i obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2018.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2018 r.
8. Przedstawienie Programu Działania na 2019 r.
9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia na rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań, programu działania i innych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Zebrania.

Otrzymują: członkowie Stowarzyszenia
Za Zarząd Stowarzyszenia
Marek Gołębiowski