Śp. ppłk Marek Polański - pogrzeb

2019-06-24 16:12

22 czerwca 2019 r. zmarł ppłk w st.spocz. Marek Polański.

Miał 64 lata.
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1979 r.

Długoletni oficer WOSR. Inspektor BHP.

Pgrzeb odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 13:00
na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze.
Cześć Jego pamięci.