Śp. mjr Michał Paszkowski - pogrzeb

2019-09-02 17:34

30 sierpnia 2019 r. zmarł w Jeleniej Górze
mjr w st.spocz. Michał Paszkowski.
Miał 60 lat.

Długoletni oficer w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej i w Centrum Szkolenia Radioelektronicznego.

Ostatnie pożegnanie nastąpi w kaplicy na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze
3 września 2019 r. o godz. 13:00.

Pogrzeb odbędzie się 4 września 2019 r. na cmentarzu w Babimoście.

Cześć Jego pamięci.

 

Śp. mjr Michał Paszkowski
urodził się w rodzinie wojskowej 31 maja 1959 r. w Dęblinie.

 • Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego został podchorążym Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w rodzinnym Dęblinie.
 • Studiował na kierunku humanistyczno-nawigatorskim.
 • Po promocji oficerskiej w 1980 r. pełnił zawodową służbę wojskową początkowo w Zamościu, następnie w Babimoście, w Powidzu i w Jeleniej Górze w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
 • W Jeleniej Górze był zastępcą komendanta Szkoły Chorążych ds. wychowawczych.
 • Od 1994 roku był wykładowcą w Cyklu Przedmiotów Humanistycznych Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Prowadził zajęcia związane z pedagogiką i psychologią.
 • W związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP i rozformowaniem Centrum Szkolenia Radioelektronicznego został w 2003 roku, po 25 latach służby, przeniesiony do rezerwy.
 • Ostatnio był prezesem zarządu jeleniogórskiej Spółdzielni Socjalnej „Patron”. (Organami Założycielskimi spółdzielni są:
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze)
 • Zmarł w Jeleniej Górze 30 sierpnia 2019 r.
 • Prochy zmarłego pochowane zostaną na cmentarzu w Babimoście.