Śp. płk Józef Piekarczyk - pogrzeb

2019-10-07 21:09

W dniu 5 października 2019 roku zmarł w wieku 87 lat
śp. płk w st. spocz. dr inż. JÓZEF PIEKARCZYK

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. o godzinie 12:00 na starym cmentarzu w Jeleniej Górze.

Józef Piekarczyk

  • W sierpniu 1953 roku zdał egzaminy wstępne do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
  •  Szkołę ukończył z oceną bardzo dobrą i drugą lokatą w dniu 11.08.1956 roku w stopniu podporucznika.
  • Po promocji pozostał w Szkole.
  • 23.12.1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych.
  • W okresie od 7 października 1987 roku do 20 grudnia 1991 roku był Komendantem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
  • Był członkiem założycielem oraz pierwszym prezesem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR.
Wspomnienia płka Józefa Piekarczyka "Od podchorążego do komendanta" - do pobrania