śp. ppłk Mirosław Kopczyński - pogrzeb

2020-07-09 07:48

7 lipca 2020 r. zmarł w Jeleniej Górze, w wieku 86 lat,
ppłk w st.spocz. Mirosław Kopczyński.
Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej OPL Obszaru Kraju z 1955 roku.
W 1967 roku ukończył studia inżynierskie w Wojskowej Akademii Technicznej.
Przez cały okres służby związany był z jeleniogórską „Szkołą pod jeleniami”.
Był wykładowcą pracy bojowej wojsk radiotechnicznych.
W 1987 r. został przeniesiony do rezerwy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 11 lipca 2020 r. o godz. 10:00 na nowym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci.